دوره شناخت تله های زندگی و نقش آنها در مشکلات روزمره زندگی

مدرس

ارغوان کبریت چی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
لوگو مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی رستا

مقدمه

در طی دو دهه اخیر طرحواره درمانی به طور موفقیت آمیزی برای درمان مشکلات شدید روانشناختی و مشکلات مزمن شخصیتی به کار رفته است. به موازات کاربرد طرحواره درمانی در درمان اختلالات روانی، تا روانشناسان از طریق این رویکرد به افراد کمک می کنند تا در انتخاب های خود در زمینه رشته تحصیلی و شغلی و همچنین انتخاب همسر کمک کنند. همچنین این رویکرد می تواند به افراد کمک کند تا رویکردهای مشکل ساز و ناسازگارانه خود را در قبال مشکلات زندگی بشناسند و در جهت اصلاح آنها گام بردارند.

هدف

آشنایی افراد با تله های رهاشدگی، محرومیت هیجانی، نقص/ شرم، بی اعتمادی/بدرفتاری، و ایثارگری

مخاطبان دوره

عموم افراد بالاتر از  ۱۸ سال فارغ از رشته تحصیلی آنها می توانند از این دوره بهرهمند شوند.

مدت دوره

۱۰ جلسه دو ساعته

محتوای دوره

بیان تله های رهاشدگی، محرومیت هیجانی، نقص و شرم و بی اعتمادی و ایثارگری و راهبردهای مقابله با هر یک از  این تله ها. در دوره حاضر به روابط عاطفی مشکل دار، کارهای نیمه کاره، احساس نارضایتی از خود و اطرافیان، و ناتوانی در شاد بودن و لذت بردن پرداخته خواهد شد.