تحصیلات

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

ایمیل

شبکه های اجتماعی:

vahid

سوابق تحصیلی

دانشگاه صنعتی شریف ( سال ۱۳۹۲ )

لیسانس مهندسی مکانیک

دانشگاه علامه طباطبائی ( سال ۱۳۹۵ )

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

کاندیدای دکترای تخصصی مشاوره

کاندیدای دکترای تخصصی مشاوره

تالیف کتاب:

ترجمه کتاب حس عاشقی اثر زوج درمانگر بنام، سوزان جانسون، نشر ذهن آویز سال چاپ ۱۳۹۹

  • مشاوره مدرسه ، دبیرستان غیر انتفاعی به مدت از سال ۹۵ تا ۹۸ ، پاسداران
  • مشاور کلینیک ترک اعتیاد امید نیک از سال ۹۴ تا ۹۶ ، پیروزی
  • مشاور کلینیک سروش مهر از سال ۹۵ تا ۹۶، استاد معین
  • مشاور کلینیک دانشگاه علامه از سال ۹۷ ، میدان المپیک
  • مشاور کلینیک مصیر صلح، از سال ۹۸، مطهری
  • مشاور کلینیک رستا، از سال ۹۸، میدان ونک

سوابق کاری