تحصیلات

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی

شبکه های اجتماعی:

Ghazale

سوابق تحصیلی

دانشکده فنی دانشگاه آزاد (۱۳۸۴)

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال (۱۳۹۶)

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

پایان نامه:

بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر امید به زندگی و سرسختی روانشناختی بیماران مبتلا به لوپوس

  • ترجمه مقاالت IT در شرکت داتیس تلکامبرنامه نویس در شرکت داده کاوان پیشرو
  • سهامدار و عضو هیئت مدیره در مجموعه کیترینگ صنعتی زعفرانهمکاری در دو پروژه انیمیشن به کارگردانی جناب آقای امانی
  • همکاری در شرکت نگاه آینده{انیمیشن}
  •  همکاری داوطلبانه با همراهان طرح کتاب در خیریه مهر گیتی
  • همکاری بعنوان درمانگر با مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی رستا و گروه روانشناسی

سوابق کاری

  • تسلط به Photoshop
  • تسلط به illustrator
  •  زبان انگلیسی سطع عالی
  •  زبان فرانسه سطح متوسط

توانمندی ها