تحصیلات

دکترای روانشناسی

ایمیل

شبکه های اجتماعی:

Bagheri
  • مشاوره کودک و نوجوان
  • برگزاری کارگاه های مهارت فرزندپروری

توانمندی ها