آدرس

ضلع شمال شرقی میدان ونک، کوچه صانعی

ساختمان پزشکان صدف، طبقه ۴ غربی، واحد ۳۵

پارکینگ

پارکینگ با هماهنگی

ساعات کار

شنبه ………..………. ۹:۰۰ الی ۱۹:۰۰

یکشنبه ……….……. ۹:۰۰ الی ۱۹:۰۰

دوشنبه …….………. ۹:۰۰ الی ۱۹:۰۰

سه شنبه ……….….. ۹:۰۰ الی ۱۹:۰۰

چهارشنبه ……..…… ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰

پنجشنبه …….…….. ۹:۰۰ الی ۱۳:۳۰

جمعه ………….……. تعطیل